Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

NA KRILIMA OMEKŠIVAČA

 

dok prolazim ulicom ZG grada

između dvaju socijalističkih zgrada

omekšivač iz haustora miriše

to znak je da i ondje netko diše

 

da diše, al' i čisti rublje,

ah što to mislim, razmišljala bih dublje

ta nervus olfactorius za njuh je glavni

a ja još skoro vidjet neću slavonske mi ravni

 

...uvijek si prisutna

u sjetama mojim...

Požego draga

 

by maja

eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia