Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

PROLJEĆE U JESEN (2006.)

 

Toplo je.

Proljeće u jesen.

Bezbrižna lica

I most na Savi.

SUNCESANSA.

 

Teško je

napisati pjesmu,

a ljepota se nameće,

prodire kroz grane.

Vjetar tiho prati mir

u ove spore sate.

 

Proljeće u meni,

a tek je jesen.

 

 

 

eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia