Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

VOLIM HRVATSKU (I love Croatia)

 

Moja Hrvatska su djeca, sunce, cvijeće.

Obitelj je moja Hrvatska.

Braća, sestre.

Hrvatska je budućnost, u njoj je život i mladost.

Hrvatsku slave tonovi dječjeg smijeha.

pjevaju je stihovi nježnosti i ljubavi.

Hrvatska je svagdje, ona je svuda oko nas.

Travka, kamen, ptica...

Mnogo više od obične riječi.

Tlačena, uništavana, suočena

s brigama, postala je jaka,

istasala u hrabrost,

stopila se s čovjekom, prirodom i vjerom.

Rodila se u čestitosti

pa je takva i ostala.

Postala je dobra stara majka,

utočište osamljenima.

Ona je takva kakvu je želimo.

Volim je radosnu, tužnu i uplakanu je volim.

Svim srcem je ljubim jer

ona je nada, život i budućnost.

 

by maja (2000.)

eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia